สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

      อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A

      เบอร์โทรศัพท์ 02-502-2345 เบอร์ภายใน 3436

      E-mail : panya.edu.research@gmail.com